No icon

Şəkər ağcaqayın ağacı özünü zərərli canlılardan necə qoruyur?

Şəkər ağcaqayın ağacı özünü zərərli canlılardan necə qoruyur?

Ağcaqayın, xüsusilə də, şəkər ağcaqayın ağaclarının yeni açmış cücərtilərini və yarpaqlarını zərərli canlılardan qoruyan sistem insanların həşəratlara qarşı istehsal etdikləri vasitələrdən daha təsirlidir. Şəkər ağcaqayının gövdəsində bol şəkərli maye (özsu) olsa da, yarpaqlarına tanin adlı maddə göndərir. Bu, həşaratları narahat edən maddədir. Bu yarpaqları yeyən həşaratlar xilas olmaq üçün dərhal tərkibində az tanin olan yuxarı yarpaqlara çıxırlar. Halbuki, ağacın yuxarı hissələri quşların ən çox gəldiyi yerlərdir. Yuxarıdakı yarpaqlara qaçan həşaratlar quşlar tərəfindən çox asanlıqla ovlanırlar. Şəkər ağcaqayınları da bu yolla həşaratların hücumundan çox az zərər görərək xilas olurlar.